PDF Vytlačiť E-mail

Seniorát 

Krátke dejiny seniorátu

Slovenský evanjelický seniorát bol založený roku 1933 so sídlom v Nadlaku. Roku1951 bol zrušený. V roku 1994 bol opäť založený, jeho sídlo je v Nadlaku. Do seniorátu patria nasledujúce zbory:

Evanjelický luteránsky cirkevný zbor v Nadlaku

Evanjelický farár, senior Juraj Bálint

315 500 Nădlac (Nadlak), piaţa Unirii nr.1, judeţul Arad, România

Tel./Fax: 0040 257 474 485, mobil: 0040 727 749 024,

e-mai: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

You must have Flash Player installed in order to see this player.

Evanjelický luteránsky cirkevný zbor v Cipári

Ev. administrujúci farár, senior Juraj Bálint.              Zborová kurátorka: Mária Lörinczová

mobil: 0040 727 749 024, Tel.: 0040 257 357 814

e-mai: nadlac1@arad.astral.ro Mobil: 0040 747 821 904

317 302 Ţipar (Cipár), nr. 258, judeţul Arad, România

Evanjelický luteránsky cirkevný zbor v Butíne

Evanjelický farár Mgr. Juraj Vanko

307 188 Butin, nr.62, judeţul Timiş, România

mobil: 0040 744 595 968,

e-mai: vanko@pcnet.ro

Evanjelická luteránská fília v Bokši

(patriaca k Evanjelicému luteránskemu cirkevnému zboru v Butíne )

Evanjelický farár Mgr. Juraj Vanko

Bocşa (Bokša) str.Teilor, nr., judeţul Caraş-Severin, România

mobil: 0040 744 595 968,

e-mai: vanko@pcnet.ro

Evanjelická luteránská diaspóra v Rešici

(patriaca k Evanjelicému luteránskemu cirkevnému zboru v Butíne )

Evanjelický farár Mgr. Juraj Vanko

300026  Reşiţa (Rešica) str.Paul Iorgovici, nr.11, judeţul Caraş-Severin, România

mobil: 0040 744 595 968,

e-mai: vanko@pcnet.ro

Evanjelický luteránsky cirkevný zbor v Morave

Evanjelický farár Mgr. Juraj Vanko

318 194 Şemlacu Mare (Morava) nr. 174, O.P.Gătaia, judeţul Timiş, România

mobil: 0040 744 595 968,

e-mai: vanko@pcnet.ro

Evanjelický luteránsky cirkevný zbor vo Vukovej

Evanjelický farár Mgr. Ľudovít Andrej Bobčok

307 107 Vucova (Vuková), nr.190, judeţul Timiş, România

Tel.: 0040 256 415 192, mobil: 0040 744 621 776,

e-mai: bobcsok@gmail.com

Evanjelická luteránská fília v Temešvári

(patriaca k Evanjelicému luteránskemu cirkevnému zboru vo Vukovej )

Evanjelický farár Mgr. Ľudovít Andrej Bobčok

307 ___ Timişoara (Temešvár), piaţa I.C. Brătianu nr. 2, judeţul Timiş, România

Tel.: 0040 256 415 192, mobil: 0040 744 621 776,

e-mai: bobcsok@gmail.com

Diakonia v Nadlaku

Predseda: buy kamagra online evanjelický farár, senior Juraj Bálint

Podpredseda: Mgr. Rudolf Jaroš

Podpredsedníčka: Alžbeta Vancu

315 500 Nădlac (Nadlak), piaţa Unirii nr. 9, judeţul Arad, România

Tel./Fax: 0040 257 474 485, mobil: 0040 727 749 024,

e-mai: nadlac1@arad.astral.ro

Hodnostári a funkcionári

Slovenského evanjelického luteránskeho seniorátu v Rumunsku

zvolení  cirkevnými zbormi ( senior a seniorálny dozorca) a

seniorálnym konventom dňa 24. sept. r.P. 2011 na dobu 6 rokov

podľa návrhov zboru farárov seniorátu a  rady dozorcov seniorátu zo dňa 17. Júna 2011,25. Júna 2011.

Návrhy a voľby seniorálnych hodnostárov i funkcionárov sa vykonali

na základe týchto paragrafov Kánonu evanjelickej luteránskej cirkvi v Rumunsku:

§20-e, §47-a, §114-l, §117-a §123, §124-c, §126-a, §126-c,

§110-e, §130-b,  §130-c, §130-d, §154, §154-b, §264

a

príkazu predsedníctva nášho biskupstva č. 30 / 2011. 

PREDSEDNÍCTVO SENIORÁTU:

Senior Juraj priligy online Pavel Bálint alebo jeho zástupca 

konsenior Ľudovít Andrej Bobčok,  ev. farár  na Vukovej a v Temešváre

Seniorálny dozorca : Dr. Štefan KováčNadlak,

- zástupca seniorálneho dozorcu: uč. JánHorváth, Temešvár

DUCHOVNÉ  FUNKCIE:

S e n i o r a diakonský referent Juraj Pavel Bálint,  ev. zb. farár v Nadlaku

K o n s e n i o r a  seniorálny tajomník : Mgr. Ľudovít Andrej Bobčok,  ev. farár vo Vukovej a v

Temešváre

Katechétsky referent a  referent pre mládež seniorátu: Juraj Vanko,  ev. farár v Butíne, Morave,

Bokši a Rešici,profesor pre náboženstvo v Nadlaku.

LAICKÉ (SVETSKÉ)  FUNKCIE:

Seniorálny dozorca Dr. Štefan Kováč -Nadlak 

Zástupca seniorálneho dozorcu: uč. Ján Horváth – Temešvár

Seniorálny kurátoruč.Ruženka Boldišová, rod.Fábrová-Butín

Zástupca seniorálneho kurátora : uč. Mária Opronescu, rod.Astalošová, Vuková

Seniorálna právna poradkyňa : právnička Adela Per, rod.Stanciu-Arad

2 (dvaja) seniorálni odborní stavební poradcovia Ing. Pavel Zahorec – Arad

Štefan Šinkovic– Nadlak

2 (dvaja) seniorálni cenzori * :  Dipl. ekon. Corina Drieňovská – Nadlak

Prof. Ján Lehocký – Nadlak

Učtovníčka:Dipl.ekon. Erdelyi Ildikó, rod . Astalošová -Nadlak

* Seniorálni cenzori nie sú členmi seniorálneho presbyterstva, zodpovedajú buy clomid online pred seniorálnym konventom.

SENNIORÁLNA DISCIPLINÁRNA KOMISIA – 3 DUCHOVNÍ a 4 SVETSKÍ:

Predsedníctvo buy propecia online seniorálnej disciplinárnej komisie : senior a  seniorálny dozorca

(alebo ich legálni zástupcovia)


Duchovní členovia disciplinárnej komisie:

clomid online 1.   ev. farár Juraj Pavel Bálint

2.   ev. farár Juraj Vanko

3.   ev. farár Ľudovít Andrej Bobčok

__________________________________

Laickí členovia disciplinárnej komisie:

1.   Dušan Valentík – Butín

2.   Ján Gendeš – Cipár

3.   Ján Koška – Nadlak

4.   Augustín Dudaš – Vuková________

            Senior                                                                                                            Seniorálny dozorca

JURAJ PAVEL BÁLINT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         MATÚŠ  BERACKO

–  buy levitra v Nadlaku  25 Júna 2011–